EU-S PÁLYÁZATOK

“A Ferropatent Zrt. példaértékűen használja fel a hazai és Európai Uniós forrásokat.” – Rákossy Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár.

2022.03.23.

Energiahatékonysági fejlesztés a Ferropatent Zrt. telephelyén Szekszárd, Bátaszéki út 70. sz. alatti ingatlanára a Széchenyi 2020. program keretében.

A szekszárdi Ferropatent Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által 2019.10.01-jen meghirdetett Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívása alapján támogatási kérelmet nyújtott be melyet a támogató támogatásra alkalmasnak minősített! Az elnyert Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás összege 48,15 millió Ft. A projekt teljes költsége 87,5 millió Ft. A támogatás intenzitása 55%. A Ferropatent Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a GINOP- 4.1.4-19-2020-01228 azonosítójú pályázati konstrukció keretében a Szekszárd, Bátaszéki út 70. szám alatti 0332/8 hrsz-on található épületére villamos energia előállítására alkalmas napelemes rendszer kiépítését valósította meg az Optimum Solar Home System Kft. közreműködésével. A beruházás eredményeként az épület megújuló energiaforrásokra alapozott működésének érdekében egy 250 kW névleges teljesítményű, hálózatra köthető napelemes kiserőmű
kiépítése valósult meg, mely segítségével az üzem áramfelhasználása jelentős részét fedezni
tudja. A projekt során 810 db Bauer BS-6MHB5-EL 370 Wp típusú napelem panel, és a kiviteli
tervek szerinti napelemkiosztásnak megfelelő mennyiségű Mounting-Solutions Trapezblechbrücke 2.1 típusú tartószerkezeti elem került beszerzésre. A projekt keretein belül beszerzésre került továbbá 1 db (Fimer) ABB TRIO-50.0-TL-OUTD- POWER MODULE és 2 db (Fimer) ABB-PVS-100-TL típusú inverter, több ezer métert kitevő UV álló, 6 mm2-es szolárkábel, valamint az inverterek és egyéb védelmi berendezések bekötéséhez szükséges AC oldali kábel. Ezen felül számos, a napelemek és a villamos hálózat védelmét, továbbá a hálózati betáplálás ellenőrizhetőségét szoltáló berendezés került beszerzésre (tűzvédelmi leválasztókapcsolók, irányítástechnikai berendezés, védelmi elosztó, AC elosztó, és ezek tartozékai). A projekt költségvetésének részét képezi a tervezés, a munkavédelem, valamint a szállítási díjak is. A napelemek telepítése szendvicspaneles nyeregtetőre, a napelemek rögzítése pedig a fentiekben megjelölt típusú, alumínium sínek segítségével történt. A beruházás műszaki kivitelezése 2021. október 6-án fejeződött be, és 2022. március 22-én
kapta meg a használatba vételi engedélyt. A napelemes rendszer kiépítésének eredményeképpen számottevően csökken majd az ingatlan káros anyag kibocsátása.

2020.12.05.

A FERROPATENT ZRT. 6 126 333 FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM ÁLTAL, 2017. MÁRCIUS 29-ÉN KIADOTT „MUNKAHELYI KÉPZÉSEK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA ” CÍMŰ PÁLYÁZATON.

6 126 333 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „Munkahelyi képzések mikró-, kis- és középvállaltok munkavállalói számára” című pályázaton. Projekt címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása a Ferropatent Zrt. munkavállaói részére”, GINOP-6.1.6-17-2018-00455 a projekt azonosítószáma. A projekt elszámolható költsége: 9 267 341 Ft, saját forrás: 3 141 008 Ft, támogatási konstrukció keretében igényelt és szerződött támogatás összege: 6 126 333 Ft. Támogatás mértéke: 66,11 %.

A pályázat keretin belül az alábbi képzések kerültek sikeresen megtartásra:
– Kommunikáció, tárgyalástechnika 1. csoport
– Kommunikáció, tárgyalástechnika 2. csoport
– Kommunikáció, tárgyalástechnika 3. csoport
– Kommunikáció, tárgyalástechnika 4. csoport
– Targoncavezető 1. csoport
– Targoncavezető 2. csoport
– Targoncavezető 3. csoport
– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő) 1. csoport
– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő) 2. csoport
– Kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertivitás 1
– Kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertivitás 2
– Problémamegoldás 1 csoport
– Problémamegoldás 2 csoport
– Asszertív kommunikáció 1. csoport
– Asszertív kommunikáció 2. csoport
– Asszertív kommunikáció 3. csoport
– Excel képzés 1. csoport
– Excel képzés 2. csoport
– Excel képzés 3. csoport

Mindezeken felül a bevont célcsoport vonatkozásában személyi jellegű ráfordítást is el tudtunk számolni a
pályázat keretein belül.

A pályázat megvalósításával munkavállalóink széles körű, gyakorlatban is hasznosítható kompetenciákat,
képzéseket kaptak.

A projekt fizikai befejezési ideje: 2020.12.05.
Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap támogatásáért.

2020.12.04.

A FÉM-ALK KFT. 11 311 908 FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM ÁLTAL, 2017. MÁRCIUS 29-ÉN KIADOTT „MUNKAHELYI KÉPZÉSEK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA ” CÍMŰ PÁLYÁZATON.

11 311 908 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „Munkahelyi képzések mikró-, kis- és középvállaltok munkavállalói számára” című pályázaton. Projekt címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása a Fém-Alk Kft. munkavállaói részére”, GINOP-6.1.6-17-2018-00483 a projekt azonosítószáma. A projekt elszámolható költsége: 11 311 908 Ft, támogatási konstrukció keretében igényelt és szerződött támogatás összege: 11 311 908 Ft. Támogatás mértéke: 100 %.

A pályázat keretin belül az alábbi képzések kerültek sikeresen megtartásra:
– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) 1. csoport
– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) 2. csoport
– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő) 1. csoport
– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő) 2. csoport
– Változásmenedzsment
– Táblázatkezelési ismeretek
– Vezetőképzés 1. csoport
– Vezetőképzés 2. csoport
– Vezetői viselkedés
– Időgazdálkodás, stresszkezelés
A pályázat megvalósításával munkavállalóink széles körű, gyakorlatban is hasznosítható kompetenciákat, képzéseket kaptak.
A projekt fizikai befejezési ideje: 2020.12.04.
Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap támogatásáért.

2020.06.22.

Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében a Ferropatent Zrt. kutatásfejlesztést valósít meg.

Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében a Ferropatent Zrt. fejlesztést valósít meg, melynek célja: Növelt szilárdságú szerkezeti anyagok hatékony megmunkálási technológiáinak kifejlesztése a Ferropatent Zrt.-nél.

Ferropatent Zrt.-nél megvalósítandó projekt keretében kidolgozásra kerül több, a mezőgazdasági gépgyártásban és a bányagépészeti iparágban felhasznált szerkezet műszaki, méretezési és költségoldalról is optimalizált konstrukciós tervei, nagyszilárdságú szerkezeti anyagok felhasználásával, továbbá megtörténik az adott alapanyaghoz leginkább megfelelő gyártási technológia kifejlesztése, a termelékenység fokozásának velejárójaként. A kutatási tevékenység magában foglalja a kiválasztott elemek és alkatrészek forradalmasított verziójának laboratóriumi, mechanikai vizsgálatait és üzemi szintű gyárhatósági elemzését, a sorozatgyártásra alkalmas gyártástechnológiai kidolgozását, továbbá kiterjed a magasabb minőségi osztályba tartozó termékek kifejlesztésére is, akár első szintű prototípus alkatrészek(ek) gyártásán keresztül.

A projekt tervezett tevékenységei, szakmai feladatai két csoportba sorolhatók az alábbiak szerint:

– termelésben használatos termikus vágási és további utómegmunkálási (hegesztés előkészítési és ’finiselés”-i) – összefoglalóan gyártási – technológiák fejlesztéséhez szükséges technikai részletek kidolgozása

– továbbá az így létrejött termék anyagszerkezettani, mechanikai és hegeszthetőségi vizsgálatai.

A projekt címe: Növelt szilárdságú szerkezeti anyagok hatékony megmunkálási technológiáinak kifejlesztése a Ferropatent Zrt.-nél.
A projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00075
Kedvezményezett: Ferropatent Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A megítélt támogatási összeg: 250 116 341 Ft A projekt kezdési dátuma: 2020. május 15. Információ: www.zsombors9.sg-host.com

 

2020.01.20.

A FERROPATENT ZRT. 366,2 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében „Magasabb feldolgozottságú acélipari termékek előállításához szükséges kapacitásbővítés” címmel benyújtott pályázatával. A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-16-2017-00288.

A projekt célja a Ferropatent Zrt. eszközparkjának további bővítése a magasabb feldolgozottságú acélipari termékek előállításához szükséges korszerű eszközökkel. A beszerzésre került korszerű technológia és berendezések révén a Ferropatent által gyártott félkész termékek minősége javul, valamint képessé vált új, magasabb feldolgozottságú termékek előállítására, mely által a vállalkozás előrébb lép a termékláncban. A fejlesztés, beruházás eredményeként a Ferropatent Zrt. számára lehetővé válik a jelenleginél szélesebb választékú termékskála előállítása, ezáltal új ügyfelek kiszolgálása, valamint a meglévő ügyfelek magasabb színvonalon történő kiszolgálása is. Nemcsak új ügyfelek, hanem új iparági célcsoportok (pl. autóipar, elektronikai ipar) is elérhetővé váltak, miközben a vállalkozás termelőtevékenységének költséghatékonysága is javítható. A projekt keretében beszerzésre került gépek a feldolgozóipari tevékenység fejlesztéséhez szükségesek. A megvalósult pályázati projekt keretében elvégzett fejlesztésekkel nem csak új piacok nyílnak meg a Ferropatent előtt, hanem az export bővítése révén a környező országokban is megerősítheti jelenlétét, gyorsítva a cég továbbfejlődését, növekedését, ezzel pedig végső soron hozzájárulását a hazai gazdaság növekedéséhez, a gazdaság szerkezetében a termelő, ipari tevékenységek megerősödéséhez, amely egybevág a nemzetgazdasági célkitűzésekkel is.

A támogatás mértéke 50%.

2019.07.31.

A FERROPATENT ZRT. közel 111,23 millió forint európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében „Csarnok építés a Ferropatent Zrt. telephelyén” címmel benyújtott pályázatával. A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00860.

A projekt célja a Ferropatent Zrt. eszközparkjának további bővítése a magasabb feldolgozottságú minőségű acélipari termékek előállításához szükséges korszerű eszközökkel.
A jelen projekt igényét és megvalósításának szükségességét az hívta életre, hogy az elmúlt időszakban az iparági fejlődés sokszínűsége miatt megnőtt azoknak a vevőknek, partnereknek a száma, akik a korábbiakhoz képest extra minőségű és méretű félkész termékekre tartanak igényt. Ahhoz, hogy a vevők egyedi igényeit minél jobban ki tudjuk szolgálni, szükségessé vált a meglévő géppark, gépállomány további fejlesztése, új gépekkel való kiegészítése. A telephely keleti részén lévő III. sz. csarnok épület északi irányban összesen 1.030,87 m2-e bővült; a csarnoképület fémmegmunkáló csarnokkal, fedett átjáróval és 2 db fedett tárolóval került kialakításra, így a fejlesztés eredményeként a csarnok hasznos alapterülete 2.345 m-re nőtt.
A projekt keretében beszerzésre került még további két eszköz is: 1) 1 darab 3 tonnás elektromágneses emelőgerenda, mely az acélanyagok költséghatékonyabb és gyorsabb mozgatását hivatott elősegíteni. 2) A DRA 15 IVR D típusú, Ceccato gyártmányú olaj befecskendezésű csavarkompresszor beszerzés azért volt szükséges, mert ezzel a fejlesztéssel megvalósult, hogy a gépparkunk valamennyi gépen önállóan, egymástól függetlenül legyen képes dolgozni, ezáltal nagy mértékben növelve a géppark hatékonyságát.

A támogatás mértéke: 30%

A projekt fizikai befejezése: 2019. július 4.

2017.10.24.

A FERROPATENT ZRT. 720, 64 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében „A Ferropatent Zrt. technológiafejlesztéssel egybekötött kutatásfejlesztési projektje” címmel benyújtott pályázatával. A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.1-15-2015-00546

A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása c. felhívás szellemében a Ferropatent Zrt. 2015-ben azzal a céllal fogott bele egy forradalmian új technológia kifejlesztésébe, hogy Magyarországon, az Európai Uniós országokban és tágabb nemzetközi szinten is jelentős hozzáadott értékű, jelenleg nem gyártott, az alkalmazhatóság, illetve a környezeti fenntarthatóság követelményeinek megfelelő technológiát fejlesszen ki és értékesítsen. Az elmúlt időszakban az iparági fejlődés sokszínűsége miatt megnőtt azoknak a felhasználóknak a száma, akik a korábbihoz képest extra méretű és -minőségű félkész termékekre tartanak igényt a megváltozott piac hatékony, versenyképes, ám mind teljesebb kiszolgálása érdekében. A megfogalmazott problémának jelenleg nincs ismert, gyakorlati megoldása. A jelenlegi gyakorlat szerint, több, elkülönült gépsoron, különböző (de nem minden) mérettartományokban és az anyagminőségeknek megfelelően történik a különféle vastagságú tekercsben levő lemezek táblásítása. Az iparágban az elmúlt időszakban számos kezdeményezés született, hogy átfogóan, egy gépsoron oldja meg a különböző minőségű, vékony és vastag lemezek, valamint a különleges anyagok táblásítását, ám ezek azonban csak részleges sikerhez vezettek.  A kutatási víziónk szerint a tervezett projekt megvalósulásával létrejön egy olyan új eljárás, amelynek eredményeképpen egy egységet képező, komplex, jelen formájában még nem létező gépsoron különböző összetételű, vékony és vastag szénacél lemezeket, illetve különleges anyagokat (saválló, alumínium, pácolt lemezek) extra mérettartományban és extra tekercsekből is lehet majd extra minőségben táblásítani. A projekt megvalósulása során egy új, eddig még nem ismert eljárás következtében a komplex eljárási, technológiai innováció eredményeképpen olyan új, egyedi gépsor jön létre, amely ilyen „tudástartalommal” és formában még nem létezik.

2016.02.25.

A hazai ipar fejlesztése érdekében, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban kiírt “Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című felhívás keretében nagy értékű technológiai korszerűsítés valósult meg a FÉM-ALK Kft. szekszárdi telephelyén. A “Hidraulikus élhajlító, targonca és raklapfelrakó beszerzése a FÉM-ALK Kft-nél” című, GINOP – 1.2.1-14-2014-00534 azonosító számú projektjéhez a Kft. közel 100 millió forint támogatást kapott.

A FÉM-ALK Kft. 2007-ben alakult szolgáltató vállalkozás, amely acélipari termékekből félkész termékek előállítására alakult. A vállalat teljes egészében magyar tulajdonban van, megalapítása óta folyamatosan nyereségesen működik, külső befektetők vagyoni hozzájárulása nélkül. A tulajdonosok mellett jelenleg mintegy 23 fő, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozónak ad munkalehetőséget.

A társaság egyedi igényeket szolgál ki, a partnerek által megküldött műszaki rajzok alapján készített szabástervek kerülnek levágásra a lemezvastagságtól függően, a célszerűen kiválasztott vágási technológia alkalmazásával.

A vállalkozás fő tevékenysége a fémmegmunkálás, a fejlesztés is ehhez a tevékenységhez kapcsolódik. A GINOP-1.2.1-14-2014-00534 jelű projekt keretében a Kft. modern eszközöket vásárolt. A gyártáshoz kapcsolódó LVD PPEB-EFL 640/61 hidraulikus élhajlító gép jelentős változást eredményezett a FÉM-ALK Kft. Szekszárd, Bátaszéki út 70. alatt lévő telephelyén. Beszerzésre került továbbá az anyagmozgatáshoz és a csomagoláshozó kapcsolódó COMBLIFT 4-UTAS TARGONCA C5000XL típusú targonca, és egy DOOSAN típusú, gyalogkíséretű raklapfelrakó LEDS 20 eszköz is. A két új eszköz beszerzése az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és a csomagoláshoz kapcsolódik, az anyagmozgatási, csomagolási folyamatokat segítik elő, gyorsabbá és hatékonyabbá teszi azokat.

A pályázat keretében a gépeket, berendezéseket kezelő dolgozók oktatása, képzése is megtörtént.

A megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozás termelési kapacitása növekedett, mivel a beszerzett élhajlító géppel a cég számottevően bővítette termék skáláját, hiszen a síkban történő vágási kapacitás élhajlítással is bővült. Ez hozzájárult a cég piaci pozíciójának erősödéséhez, mivel több partnert tud kiszolgálni, így a hazai gazdaságnak a megerősítéséhez egyaránt.

A támogatási szerződés 2015.07.31-én lépett hatályba, melynek köszönhetően a társaság 99 981 794 Ft támogatásban részesült, amely a megvalósított projekt összköltségének 49,6%-a.

2015.07.09

A 2014-2020 közötti uniós fejlesztési ciklus Tolna megyei lehetőségeiről tartottak sajtótájékoztatót július 8-án, a szekszárdi telephelyű, 1992 óta működő Ferropatent Zrt.-nél. A sajtóhelyszín azért erre a kereskedelmi, ipari- és alkatrészgyártási tevékenységre specializálódott vállalkozásra esett, mert a támogatások lehívása tekintetében a megyei vállalatok esélyeiről esett szó, s mint ilyen, a Ferropatent egyik kiváló példája a jól működő helyi cégeknek.
A tájékoztatón Hirt Ferenc, a Paks-Tamási körzet országgyűlési képviselője hangsúlyozni kívánta: a helyi vállalkozások számára kétfajta lehetőség nyílik manapság: vagy fejlesztenek és megmaradnak, vagy pedig eltűnnek. Kiemelte: a kilencvenes évek elején létrehozott vállalatok az évtized végére 80-90 százalékban megszűntek, sorsukban azért nem osztozott a Ferropatent Zrt., mert a cégvezetői kellő jövőképpel, elképzeléssel rendelkeznek.
Hazánk 25 milliárd eurót hívhat le támogatásként az uniótól a 2020-ig, amelynek elosztásában két szempont – a munkahelyteremtés, illetve az export növelése – kap prioritást. A cél, hogy olyan márkákat teremtsen Magyarország, amelyek felvehetik a versenyt a külföldi termékekkel.
Hirt Ferenc szerint a Ferropatentnek is ez az útja, hiszen nem csak olcsó munkával darabolnak fel fémtermékeket, hanem valamit elő is állítanak belőlük.
Az előző ciklusban a Tolna megyéből igényelt támogatás (212 milliárd forint) ugyanakkor messze elmaradt az országos megyei 772 milliárdos átlagtól. A megítélt támogatások ügyében sem jobb a helyzet: Tolnába a korábbi uniós időszakban 120 milliárd érkezett, míg az országos megyei átlag a 450 milliárd forintot is meghaladta. Hirt szerint elképzelhető, hogy bár érdemes beruházni, az emberek mégsem mernek pályázni.
A Tolna Megyei Önkormányzat elnöke, Fehérvári Tamás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kapcsán (TOP), amelyben a Sió csatorna turizmusfejlesztési koncepciója is szerepel, arról beszélt: fontos, hogy lehetőség szerint nyissa ki a kaput az állam a pályázók előtt. Lényeges szempont a gazdaságélénkítő programok feltárása, amelynek során a szekszárdi, illetve Tolna megyei cégek hamarosan kihasználhatják a pályázatok nyújtotta lehetőségeket – tudatta.
A sajtóesemény,,házigazdája”, Szabó Sándor, a Ferropatent Zrt. vezérigazgatója a lehetőségek tekintetében máris két fejlesztési koncepciót vázolt fel saját cége tekintetében: első körben egy új gépekkel felszerelt 1200 m²-es csarnokot kívánnak felépíteni, majd, a későbbiekben, – de még az uniós ciklus során – egy hideghasító-táblásító géppel berendezett 6000 m²-es csarnoképület megvalósítása lesz a következő beruházási lépés. Cégüknél a munkahelyteremtés sem marad el: 15-30 embert kívánnak a jelenlegi 103 fő mellett alkalmazni. A Ferropatentről tudni lehet, nagy hangsúlyt fektet a szakmai továbbképzésekre is: 4-5 éve oktat tanulókat a fémipari szakmában. Úgy látják, amennyiben támogatást kapnának, üzemükben hatvan fő képzésére nyílna lehetőség.
További terveik közt szerepel, hogy a Paksi Atomerőmű bővítéséhez hegesztőket képeznének ki. A vállalat lemezek, köracélok, acélcsövek, illetve zártszerelvények, lapos acélok, hidegen-melegen hengerelt lemezek és zártszerelvények, U-acélok és euro szerelvények, továbbá pácolt és finomszemcsés lemezek forgalmazását, gyártását végzi. 2000-ben, 2006-ban és 2009-ben felhúzott üzemcsarnokaikban láng- és plazmavágó berendezésekkel dolgoznak, valamint táblalemezeket mozgatnak.
Hirt Ferenc a tájékoztatón arra is emlékeztetett: Szekszárd számára 6,8 milliárd forint jár külön a megyei fejlesztések mellett. Véleménye szerint a szakképzést már 5-6 osztályban meg kellene ismertetni a gyerekekkel, hogy ne nyolcadik osztályban dőljön el, kiből mi lesz.

(szekszardhirado.hu)

2015.07.08

A 2014-2020 közötti uniós fejlesztési ciklus Tolna megyei lehetőségeiről tartottak sajtótájékoztatót július 8-án, a szekszárdi telephelyű, 1992 óta működő Ferropatent Zrt.-nél.
Hirt Ferenc országgyűlési képviselő, Tolna megye fejlesztési biztosa, valamint Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke tartottak sajtótájékoztatót a szekszárdi Ferropatent Zrt. látogatását követően. A politikusok a megye fejlesztési terveiről tájékoztattak, amelyben fontos szerepet játszanak a sikeres cégek is, úgy, mint az acéltermékek forgalmazásával és gyártásával foglalkozó vállalkozás, amelyet Szabó Sándor vezérigazgató mutatott be.
A ’90-es években elég volt egy jó ötlet a vállalkozások beindításához, manapság viszont sokkal több kell a sikerhez – jelentette ki Hirt Ferenc. Az uniós csatlakozás óta felértékelődött a szerepe annak, hogy a cégek termékei milyen mértékben tartalmaznak hozzáadott értéket, képesek-e folyamatosan bővíteni vagy munkahelyeket teremteni. Európában rendkívül gyors a fejlődés üteme, ehhez pedig a magyar gazdasági szereplőknek is igazodniuk kell, különben csekély az esélyük a megmaradásra. Fontos, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokat ennek tükrében használjanak fel, melyek elsősorban gazdasági fejlődést eredményeznek. Hirt Ferenc megyei fejlesztési biztosi kinevezését illetően elmondta, elsőszámú célkitűzése és jelmondata: „Tolna megyét tolni kell!”. Az előző uniós ciklushoz képest jelentősebb eredményeket szeretne elérni, ebben pedig fontos partnerek lesznek a megye pályázó vállalkozásai is. Kérte a sajtó képviselőit, hogy a pályázatokkal kapcsolatos információk közérthető közlésével segítsék munkáját.
Fehérvári Tamás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kapcsán elmondta, hogy a pályázatok várható megjelenéséig, szeptemberig még van idő a további projektötletek begyűjtésére. Felhívta a figyelmet, hogy elsősorban azok a projektek életképesek, amelyek a munkahelyteremtést, a gazdaság fejlesztését segítik. A megye fejlesztési biztosával és az országgyűlési képviselőkkel együttesen dolgoznak azért, hogy a megyébe érkező források felhasználása sikeresen valósuljon meg. Fontos célkitűzés, hogy olyan pályázati rendszer alakuljon ki, amely a lehető legtöbb kaput nyitja meg a pályázók előtt. A közgyűlés elnöke leszögezte: az előttünk álló időszak feladatai nem lesznek könnyűek, azonban közös szándékkal, partnerséggel, jó ötletekkel felépülhet a sikeres Tolna megye.

Szabó Sándor a Ferropatent Zrt. 23 éves történetéről mesélt, illetve beszámolt a cég fejlesztési terveiről is. Gépek beszerzésével, a szolgáltatások és a kínálat bővítésével folyamatosan növekednek, s mivel az ügyvezető a tettek embere, ezért a vállalkozás a jövőben is újításokat tervez. A 103 munkavállalót foglalkoztató Ferropatent további létszámbővítésre készül, valamint egy regionális szakmai, oktatási központ kialakítására, amelyet a tervek szerint 500 négyzetméternyi oktatóteremmel és hat tanteremmel hoznak létre.